ศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

bma
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา ได้พัฒนาและจัดให้บริการสื่อการเรียนรู้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายใต้ชื่อ e-Learning Center หรือศูนย์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์กลางในการให้บริการสื่อการเรียนรู้สังคมแห่งโลกการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลให้กับนักเรียนข้าราชการครูและผู้สนใจ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่มพูนความรู้อันจะส่งเสริมให้ การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

e-Learning Center หรือศูนย์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางการดำเนินการโดยรวบรวม
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Multimedia แยกเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ดิจิตอล วีดิทัศน์ตามประสงค์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง เอกสารวิชาการ และเปิดให้บริการศูนย์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s