Partners in Learning


Partners in Learning เป็นโครงการของไมโครซอฟท์ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ด้านการศึกษา ส่งเสริมเยาวชนให้ค้นพบศักยภาพในตนเอง
ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ที่ไมโครซอฟท์มีต่อภาครัฐ และภาคการศึกษาทั่วโลก โดยมุ่งส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนที่น่าตื่นเต้น มีการกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s