เชิญร่วมโครงการ “I am a Thai graphic Designer”


“ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย: Somewhere Thai?”
เป็นโครงการที่เชิญนักออกแบบเรขศิลป์ส่งผลงานที่นำเสนอหรือสะท้อนความหมาย ภายใต้ประเด็น “Somewhere Thai?”
โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้หลากหลายรูปแบบ ผลงานที่ส่งเข้าร่วม จะเป็นสัญลักษณ์ โปสเตอร์ การออกแบบตัวอักษร
บรรจุภัณฑ์ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพกราฟิก โมชั่นกราฟิก ภาพยนตร์ บทความฯลฯ จะเป็นผลงานเรียน ผลงานจริง หรือ
เป็นผลงานทดลองก็ได้ โดยจะรวบรวมเพื่อนำเสนอในรูปแบบการประชุมสัมมนา IMTGD.Forum และหนังสือ
แนวคิดในการรวบรวมครั้งนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้นักออกแบบไทยพยายามจะ แสดงความเป็นไทยในผลงาน
ของตนเอง แต่คาดหวังที่จะรวบรวมมุมมองและความคิดเห็น (ที่เชื่อว่าหลากหลายและแตกต่างกัน) เกี่ยวกับประเด็นอัตลักษณ์
ของไทยในผลงานออกแบบผลงานทั้งหลายที่ถูกส่งเข้ามาร่วมในโครงการจะเป็นเหมือนวัตถุดิบและภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
จากแง่มุมต่างๆ ผ่านผลงานกราฟิกแขนงต่างๆ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.iamathaigraphicdesigner.com หรือ http://www.imtgd.org
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Pracitcal 02-938-2300-4 ต่อ 1003

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s