Edumedia studio : รับงานสื่อการสอน


-รับออกแบบ และ ผลิตสื่อ สื่อการเรียนการสอน ทั้งหนังสือ แบบฝึก มัลติมีเดียประกอบการสอน Learning Object
-งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน
-CAI บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
-Project ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ราคาไม่แพง สามารถแบ่งจ่ายตามสะดวก ท่านใดบอกต่อเพื่อน ประสานงานให้ ยินดีให้ผลตอบแทนตามตกลง

Advertisements

2 thoughts on “Edumedia studio : รับงานสื่อการสอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s