โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเยาวชน


สสค.เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1
สสค. สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา

โครงการที่เข้าข่ายสนับสนุน :
มีลักษณะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆ ต่อได้ ทั้งนี้โครงการจะต้องไม่มีลักษณะแสวงหากำไร แต่มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นสำคัญ

ผู้เสนอโครงการ :
ครู หรือผู้บริหาร หรือบุคลากรของสถานศึกษา หรือนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาองค์กรรัฐและเอกชน ทุกสังกัด รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ

ติดต่อสอบถาม
e-mail: QLF.info@gmail.com โทรศัพท์ 080-587-8908 และ 080-587-8909

เสนอโครงการมายัง สสค. ต้ ปณ.34 ปณฝ. สนามเป้า กทม. 10406

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s