ประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1


http://www.trueplookpanya.com/contest/history.php
เว็บไซต์ “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” เล็งเห็นความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล จึงได้ริเริ่มโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” โดย กลุ่มบริษัท ทรู ได้จัดประกวดสื่อการศึกษาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาการส่งผลงาน 15 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s