โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา “ต่อยอด” การเรียนรู้ ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม
การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ สสค. เปิดรับโครงการใน 2 ประเภท คือ โครงการเดี่ยว และโครงการกลุ่ม โรงเรียนประถมศึกษาที่สนใจ จะสามารถเลือกเสนอโครงการได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการ สสค. มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหนุนเสริมให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s