โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม หัวข้อ “ครู”


คลิกลิงค์ที่ภาพ หรือ http://www.onec.go.th
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ครู”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู
โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

สามารถส่งผลงานด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s