Everykid : นิทานพอเพียง


http://www.everykid.com/
ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กๆ และครอบครัว
เต็มไป ด้วยนิทาน เรื่องเล่า เพลง เรื่องราว กิจกรรม ต่างๆ ส่งเสริมความพอเพียง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s