ทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ทักษะการใช้ภาษาไทย
เป็นวิชาที่ให้ความรู้ทางด้านทักษะการใช้ภาษาไทย โดยผู้เรียนจะต้องเรียนไปที่ละบทตามลำดับ
ซึ่งจะมีการสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนควบคู่กันไปในทุกบทเรียน
เมื่อเรียนจบและสอบผ่านเกณฑ์ในวิชานี้แล้ว
ทางราชบัณฑิตยสถานจะออกใบประกาศณียบัตรส่งให้ผู้เรียนทุกท่านทางอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้

เรียนฟรี โดย ราชบัณฑิตยสถาน
http://elearning.royin.go.th/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s