แนะนำ : kunpan studio บริการออกแบบงานกราฟฟิค


http://kunpanstudio.blogspot.com/
-Flash Animation การ์ตูน นิทาน Presentation Widding
ออกแบบสื่อการสอนมัลติมิเดีย CAI วาดภาพประกอบสื่อการสอน ตำราเรียน ภาพประกอบนิทาน
-เพื่อทำผลงาน,เลื่อนตำแหน่ง,ทำอาจารย์ 3 ,นักศึกษาทำ Project ส่งอาจารย์ , งานนำเสนอทางวิชาการต่างๆ

Advertisements