ชุดพิเศษ 1000 บาท 110 รายการ

จำหน่ายสื่อสำหรับเด็ก
ก ไก่ ABC นับ123 และ บวกลบแสนสนุก
ในรูปแบบ วีซีดี เพลงนิทาน ซีดีรอมที่มีกิจกรรมฝึกทักษะ รวมทั้งชุดแบบฝึกพร้อมซีดีรอม

image

ดูรายละเอียดที่ FB:Edumedia Studio

Advertisements