ผลิตสื่อการสอน สื่อบทเรียนสำเร็จรูป ผลงานครู


สำหรับนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ที่ต้องการทำผลงาน บุคคลทั่วไป นำเสนอด้วยโปรแกรม Flash
-ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อการสอนมัลติมีเดีย
-ราคาไม่แพงหากรีบติดต่อพูดคุย ปรึกษา ระบุเรื่องที่ต้องการ
-โครงสร้างบทเรียนไม่มาก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ราคาไม่เกิน 15,000
-หากคิดไม่ออก เพียงระบุวิชา และชั้นปีที่ต้องการทำสื่อ จะรวบรวมและคิดแนวให้
-หากต้องการ ผู้ช่วย เขียน 5 บท ยินดีประสานงานให้
เล็ก 081-927-4865
lekamon@hotmail.com

Advertisements

Edumedia studio : รับงานสื่อการสอน


-รับออกแบบ และ ผลิตสื่อ สื่อการเรียนการสอน ทั้งหนังสือ แบบฝึก มัลติมีเดียประกอบการสอน Learning Object
-งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน
-CAI บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
-Project ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ราคาไม่แพง สามารถแบ่งจ่ายตามสะดวก ท่านใดบอกต่อเพื่อน ประสานงานให้ ยินดีให้ผลตอบแทนตามตกลง