ทัศนศึกษาออนไลน์


ทัศนศึกษาออนไลน์ไปกับ สสวท.
ขอเชิญครูและนักเรียนส่งสื่อเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์”
ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://fieldtrip.ipst.ac.th/

Advertisements

เชิญร่วมแข่งขันการทำ E-Card และ Animation ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลเงินสด


เชิญประกวดแข่งขันการทำ E-Card และ Animation
ผู้ชนะจะได้รับเงินสด และ
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิฯ และ
ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเชิญเข้าร่วมรับเสด็จองค์ประธาน มูลนิธิฯ
ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
อ่านกติกาการประกวด
http://www.kingrama2found.or.th/images/stories/news/ecard-animation.pdf