รับผลิตสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน

รับผลิตสื่อตามแนวคิดของผู้ปกครอง ผู้สอน
ในลักษณะออกแบบกราฟิกภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์
ปะติด ประกอบ เป็นชิ้นงาน ไดคัต
ประกอบบอร์ด ใส่แฟ้มสื่อ
ตัวอย่าง

หรือสามารถดูรูปแบบจาก
http://www.childcareland.com/

Advertisements

Skoolbuz Awards 2010


โครงการน่าสนใจ ขอเชิญเด็กมัธยมทั้งหลายรวมพลังกับคุณครู ส่งผลงานผลิต “สื่อการเรียนการสอน” แบบไม่จำกัดเทคนิค
สมัครและส่งผลงานได้ถึง 31 สิงหาคม 2553