ภาพพุทธประวัติลายเส้น เพื่อทำงานเผยแผ่ธรรม ในมุมกว้าง


ภาพพุทธประวัติลายเส้น
เพื่อทำงานเผยแผ่ธรรม ในมุมกว้าง

หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
http://www.asstudio.info

Advertisements

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา


แนะนำเว็บไซต์ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และอบรมการผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนาแก่พระสอนศีลธรรมฟรี!
-สื่อหนังกระดาษ
-เกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา
-เกมคณธรรมเกมธรรมะค่ายพุทธบุตร
-CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ
-รวมภาพ Gif แอนนิเมชั่น
-คลิป VDO ดีดีมีสาระ
-แผนการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา
-ใบงาน-ใบความรู้วิชาพระพุทธศาสนา
-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพระพุทธศาสนา