ห้องสมุดดิจิตอล : Digital Learning Center


มีตัวอย่างผลงานมากมายจริงๆ

Advertisements

LearnSquare


LearnSquare ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ในระบบ OpenSource ที่พร้อมบริการสำหรับทุกท่าน เรียนฟรี ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

สยามประสานมิตร ผู้จำหน่ายสื่อการสอน สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ Interactive


สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ Interactive
ครบทุกสาระการเรียนรู้ ประถม-มัธยม

ติดต่อสอบถามการสั่งซื้อจาก บริษัท สยาม อินเตอร์แอคทีฟ ซอฟแวร์ จำกัด
มีตัวอย่างให้ดูด้วย

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน


พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้
สำนักงานหอพรรณไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

<a
แนะนำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-เป็นสื่อมัลติมีเดียที่ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับการเรียนรู้
-ประกอบด้วยเพลง คาราโอเกะ เกม มากมาย
-ของ บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด