เกมการศึกษา จากต่างประเทศ


http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/
ขอแนะนำว่าเป็นเกมการศึกษารูปแบบหนึ่งมี 3 วิชา คือ English Math และ Science

Advertisements

สนุกกับเกม MS Excel


ห้องแห่งการเรียนรู้ สร้างจากโปรแกรม Excel
เว็บไซต์นี้ จัดทำโดย ครูจันทร์จิรา พงษ์ชู โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ได้รับรางวัล Innovative Teachers’ The Winner of Thailand 2009

เกมส์คุณธรรม


กรมการศาสนา จับมือบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ร่วมเผยแพร่เกมคุณธรรม (Ethic Game) สู่เยาวชน
สามารถ ดาวน์โหลดเกมคุณธรรม 1-3 ได้ เป็นเกมที่สร้างสรรค์เหมาะกับเด็กจริงๆ
นอกจากเด็กได้รับความบันเทิงแล้ว ยังจะสร้างความรู้เรื่องธรรมะ
และเสริมคุณค่าชีวิตให้เด็กเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

วุ่นวายดอทคอม


แนะนำเว็บป้องกันความรุนแรงในเด็กวัยรุ่น
เว็บไซต์ “ http://www.wound – why.com ”การวิจัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งนับเป็น “ ครั้งแรก ” ในประเทศไทยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุน เพื่อการวิจัยการรณรงค์การใช้ทรัพยากรเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
โดยรศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ พร้อมด้วย รศ. ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ , รศ. ดร. มธุรส จงชัยกิจ และ ดร. วิภารัตน์ แสงจันทร์

เกมเถ้าแก่น้อย


เกมเถ้าแก่น้อยติด 1 ใน 10 เกมที่แนะนำเด็กและเยาวชนเล่น
เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ ผลิตโดย บริษัท วิสต้าบิสซิเนส จำกัด