โครงการบ้านแปลน บุ๊คส์ อวอร์ด 2010 ปีที่2


โครงการบ้านแปลน บุ๊คส์ อวอร์ด 2010 ปีที่2
หัวข้อการประกวด “รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
รายละเอียด

Baan Plan Books Award 2009

logo[1]

โครงการประกวดต้นฉบับนิทานภาพ บ้านแปลน บุ๊คส์ อวอร์ด 2009
(Baan Plan Books Award 2009)
หัวข้อการประกวด “ ปลูกต้นกล้าแห่งความคิด สร้างจิตสำนึกพอเพียง ”

โดยสำนักพิมพ์บ้านแปลน บริษัท แปลน สารา จำกัด
กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2552
โดยจะถือวันที่ ตามตราประทับของไปรษณีย์ เป็นวันส่งผลงาน
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.plansara.com/mainsite/bpba.html