สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

<a
แนะนำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-เป็นสื่อมัลติมีเดียที่ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับการเรียนรู้
-ประกอบด้วยเพลง คาราโอเกะ เกม มากมาย
-ของ บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด

Advertisements

โกลบอล เอ็ด คลังดิจิตอลคอนเทนต์ในยุค eEducation

ge
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ปัจจุบันผลิตและจัดจำหน่าย ในรูปแบบ CD-ROM และ Storage
สื่อการสอนลักษณะมัลติมีเดีย Learning Object VDO ฯลฯ
สนใจสามารถชมตัวอย่างจากเวบไซต์
http://www.globaled.co.th/