แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

วันก่อนมีโอกาสไปงานของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เจออาจารย์หลายท่าน บางท่านก็เป็นผู้บริหารในคณะ ผมจบการศึกษาจากที่คณะนี้และเคยสอนอยู่ที่นั้นหลายปี แม้ระยะหลังจะไม่ได้เข้าไปร…

Source: แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

Advertisements