คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) :Online


caistudio.info ได้เข้าร่วมการประกวดเว็บไซด์
ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปีงบประมาณ 2552
จัดโดย สำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

และยังมีผู้ได้รางวัลในการประกวด ดังนี้
http://www.caistudio.info/index.php?name=news&file=readnews&id=20

Advertisements

แนะนำ : รับทำสื่อการเรียนการสอน


http://cartoonflash.blogspot.com/
รับทำสื่อการเรียนการสอน|รับทำ Flash|Cartoon|MV|CAI|รับทำ game flash ง่ายๆ|รับทำการ์ตูน
รับทำสื่อ | รับทำสื่อการสอน | รับทำสื่อการเรียนการสอน | รับทำสื่อ cai | รับทำ animation
ออกแบบสื่อการสอน | จัดทำสื่อการสอน | ออกแบบระบบประกอบสื่อการสอน
ทำด้วย Flash(แฟลช)
************************************************************

โกลบอล เอ็ด คลังดิจิตอลคอนเทนต์ในยุค eEducation

ge
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ปัจจุบันผลิตและจัดจำหน่าย ในรูปแบบ CD-ROM และ Storage
สื่อการสอนลักษณะมัลติมีเดีย Learning Object VDO ฯลฯ
สนใจสามารถชมตัวอย่างจากเวบไซต์
http://www.globaled.co.th/