สื่อการสอน เรื่อง แสง : การเคลื่อนที่ของแสง

http://www.4shared.com/video/fJtLHNvW/lightcontent.html

นำไปใช้ได้ค่ะ อยากทำต่อ ใครมีไอเดียส่งมาได้คะทำให้ฟรีถ้ามีเวลา

Advertisements

MoE Plaza

MOE_Plaza_Logo

โครงการจากกระทรวงศึกษา ร่วมกับ TOT CAT สสท. เพื่อสร้างโครงข่าย รวบรวบ Content แต่เป็นเพียงโครงการเริ่มต้น อาจยากหน่อยในการจัดระบบและความร่วมมือ
แต่ก็ต้องลองดู แนวทางน่าสนใจ

scholastic

scholasticgame
http://www.scholastic.com/kids/stacks/games/
เป็นเวบไซต์ที่ดีมีประโยชน์ ทั้งได้เรียนรู้ ทั้งอ่าน ทั้งเล่น แลกเปลี่ยนความเห็น ฯลฯ
เหมาะสมทุกวัยโดยเฉพาะ ครู ผู้ปกครอง