โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ


ปลูกต้นไม้กันดีกว่า

Advertisements

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน


พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้
สำนักงานหอพรรณไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โกลบอล เอ็ด คลังดิจิตอลคอนเทนต์ในยุค eEducation

ge
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ปัจจุบันผลิตและจัดจำหน่าย ในรูปแบบ CD-ROM และ Storage
สื่อการสอนลักษณะมัลติมีเดีย Learning Object VDO ฯลฯ
สนใจสามารถชมตัวอย่างจากเวบไซต์
http://www.globaled.co.th/