E-book กศน.


e-Book สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน
แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จัก
กศน. ได้รวมรวม e-Book ไว้มกามายหลายเรื่องเสมือนอ่านจากห้องสมุด
(ควรดาวน์โหลดโปรแกรม FlipViewer ที่มีอยู่ในเว็บก่อนนะคะ)

Advertisements