ทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ทักษะการใช้ภาษาไทย
เป็นวิชาที่ให้ความรู้ทางด้านทักษะการใช้ภาษาไทย โดยผู้เรียนจะต้องเรียนไปที่ละบทตามลำดับ
ซึ่งจะมีการสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนควบคู่กันไปในทุกบทเรียน
เมื่อเรียนจบและสอบผ่านเกณฑ์ในวิชานี้แล้ว
ทางราชบัณฑิตยสถานจะออกใบประกาศณียบัตรส่งให้ผู้เรียนทุกท่านทางอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้

เรียนฟรี โดย ราชบัณฑิตยสถาน
http://elearning.royin.go.th/

Advertisements

ฮ็อตเอ็ต เปิด Free School Elearning ให้โรงเรียนได้ใช้ฟรี


บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียน การสอน โปรแกรม HOT-IT. ซึ่งได้รับอนุญาติจาก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถใช้ในสถานศึกษาได้ มีความประสงค์จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม HOT-IT.online. ใน โครงการ “เก่งสร้างได้ ทุกที่ ทุกเวลา” โดยระบบ Internet Online เพื่อยังประโยชน์สำหรับการเรียนทบทวน และเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ มีเนื้อหาวิชาการ 4 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ (ป.6 และ ม.1 – 6) วิทยาศาสตร์ (ม.1 – 3) ฟิสิกส์ (ม.4 – 6) ภาษาอังกฤษ (ม.1 – 6) และ TOEFL กว่า 900 ชั่วโมงการสอน เพื่อให้นักเรียนของท่านสามารถศึกษาในห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน หรือที่บ้าน เพื่อสรรหาความรู้ ฝึกทักษะความชำนาญ พร้อมทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณกับผู้ปกครอง และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเรียนกวดวิชาอีกด้วย

โปรแกรม HOT-IT.online สามารถถูกนำไปติดตั้งที่เวปไซด์ของโรงเรียนของท่าน ภายใต้แบนเนอร์ชื่อโรงเรียนตามด้วย E-learning โดยท่านสามารถทดลองใช้งาน โดยเข้าเวปไซด์ที่เปิดใช้งานแล้ว คือ เวปไซด์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (www.sk.ac.th ผ่านแบนเนอร์ SK E-learning ทางด้านซ้ายของหน้าจอหลัก) หรือ เวปไซด์โรงเรียนสตรีวิทยา (www.satriwit.ac.th ผ่านแบนเนอร์ SW-Elearning ทางด้านขวาของหน้าจอหลัก) โดยใช้ Username: demo และ Password: demo123 ซึ่งท่านจะสามารถดูสื่อการเรียน การสอน ได้เพียง 5 นาทีแรกของเนื้อหาการสอนในแต่ละบทเรียน

บริษัทฯ มีความประสงค์ จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจ การเรียน การสอน เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติ ภายใต้ชื่อโครงการ “Free School E-learning” ผ่านเวปไซด์ของโรงเรียนตนเอง ฟรี ทางโปรแกรม hot-itonline (ลักษณะเดียวกันกับ SK E-learning ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ SW E-learning ของโรงเรียนสตรีวิทยา) พร้อมมอบรหัสผ่านให้นักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการทบทวน บทเรียน ในช่วงปิดภาคการศึกษา จนถึง ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2554 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงลงทะเบียนใน http://www.hot-itonline.com และส่งจดหมายตอบรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน

วุ่นวายดอทคอม


แนะนำเว็บป้องกันความรุนแรงในเด็กวัยรุ่น
เว็บไซต์ “ http://www.wound – why.com ”การวิจัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งนับเป็น “ ครั้งแรก ” ในประเทศไทยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุน เพื่อการวิจัยการรณรงค์การใช้ทรัพยากรเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
โดยรศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ พร้อมด้วย รศ. ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ , รศ. ดร. มธุรส จงชัยกิจ และ ดร. วิภารัตน์ แสงจันทร์

MoE Plaza

MOE_Plaza_Logo

โครงการจากกระทรวงศึกษา ร่วมกับ TOT CAT สสท. เพื่อสร้างโครงข่าย รวบรวบ Content แต่เป็นเพียงโครงการเริ่มต้น อาจยากหน่อยในการจัดระบบและความร่วมมือ
แต่ก็ต้องลองดู แนวทางน่าสนใจ